Биньо Иванов - големият български поет напусна земния хаос. Остана поезията му, чрез която се опитваше да направи света по-приемлив. Поглеждаше към него ту иронично, ту превръщаше проблемите му в метафори. Понякога бе откровен наивист, друг път - се опитваше да преодолее земното притегляне чрез поетичния експеримент. Накрая остана смесицата от виталност и скептицизъм.
Поклон пред паметта му!

К