Петър Кръстев е роден през 1965 г. в Будапеща. Живял е в различни градове на Средна и Източна Европа, в България - 10 години. Автор е на две книги - "Трябва да се пригодим отново. Символизмът в Средна и Източна Европа" (1994) и "Мит и нищо друго" (1997). Книгите са издадени на унгарски език. Живее и работи в Будапеща.