Неотдавна галерия "Ата-рай" представи интересен проект, осъществен от Роланд Познер и Весела Лозанова. Роланд Познер е фотограф и преподавател по германистика и лингвистика в Техническия университет в Берлин, а Весела Лозанова е художничка, уредник в НХГ, София. Тяхната съвместна изложба е наречена "Палимпсест" (старинен ръкопис, написан върху изтрит по-стар текст на пергамент).
Интригуващото в проекта е схващането за човешката култура, нейните натрупвания и многобройни пластове не толкова като визия, а по-скоро като текст, който се разчита във всеки един момент от развитието на цивилизацията. В случая с Берлин обаче, текстът на няколко пъти е изтриван и написван отново - гигантски пергамент, поле за експериментите на няколко "летописци" от средата и края на ХХ век.
Основно място на действието е Потсдамер Плац. Постройките от началото на века са частично съборени от Хитлер, за да се изгради нов център. Съюзническите войски от своя страна сриват построеното и по-късно Студената война превръща площада в "ничията" зона на духовно и физическо отчуждение, отделяща два свята. След падането на Берлинската стена гражданите на Изтока и Запада заедно започват да изграждат центъра на своя град. В този смисъл сградите, които се строят в момента, представляват своеобразен нов шрифт върху един палимпсест.
Весела Лозанова и Роланд Познер се включват по специфичен, художническо-семиотичен начин в "четенето" и "пренаписването" на съвременния културно-цивилизационен текст на Берлин, като отново го превръщат във визия.
Цветните фотографии на берлинчанина представят един естетски репортаж от строителната площадка на Потсдамер Плац - "scriptio continua" (в античните текстове - непрекъснато писмо) на скелите, "йератичното писмо" на крановете и хората - неуморните преписвачи, които попълват изтритото. От своя страна, Весела Лозанова прави трето ниво на интерпретация, пренасяйки снимковия материал върху класическото платно. Нейната живопис окончателно закодира посланията от палимпсеста, наречен Потсдамер Плац. Платната са абстрактни и силно експресивни, като следват и дообогатяват колорита на обектите, фиксирани във фотографиите.
Диалогичната форма на проекта, отворена към различни смислови интерпретации, както и професионалното му представяне в галерия "Ата-рай", карат посетителя неусетно да се включи в четенето, а защо не и в написването на една бъдеща история.

Илина Коралова