Сдружението на театралните директори в България и Фондация "Развитие на гражданското общество" реализирайки програмата "Шанс 97/98" обявяват
Конкурс
чиято цел е да насърчи освободени от театрите творци, останали временно без творчески ангажименти, да се сдружават за създаване на малки и мобилни театрални постановки. Конкурсът се провежда чрез предлагане на проекти. Желаещите да се запознаят с условията трябва да се обърнат към координатора на програмата г-жа Анна Монова, тел. 02/ 870 872, София, Театър 199. Проектите трябва да бъдат представени до 10 май 1998 г.