Вампири, гундураци, змей
Написа Красимир Мирчев
Картините нарисува Виктор Паунов
Панорама
София, 1998
Цена 5000 лева


Тодор Петков
Пътеводител на духовните общности в България
С речник на основните термини
ИК Литавра
София, 1998