Демократически преглед
Списание на либералната общност
Зима '97/98, книга 34
Издава Дружество Гражданин


Стефан Груев
Проектът Манхатън
Неразказаната история на атомната бомба и нейните създатели.
Издтелство Отворено общество
София, 1998
Цена 10 000 лева


Антоанета Алипиева
Четене на себе си
ИК Галактика
1998
Цена 2000 лева


Румен Апостолов
Наклонен дъжд
Издателско ателие АБ
Никола Стайков


Лекарски дневник
Слово
Велико Търново, 1998
Цена 1500 лева


Георгий Острогорски
История на Византийската държава
Превела Илка Славова
ИК Прозорец
София, 1998
Цена 7200 лева


Джаки Колинс
Холивудски интриги
Превела Силвия Вълкова
ИК Прозорец
София, 1998
Цена 4900 лева