Неотдавна в "Арт център Оторам" (на "Раковски" 147) наред с постоянната стока на галерията - различни профили рамки, бяха представени "светещи картини" на Румяна Божкова. Като че ли мястото не им стигаше, защото запълваха стените високо до тавана, а част от тях бяха облегнати на пода. Произведенията с названия "Пенелопа", "Скрито коте" или "Кристални цветя" са изпълнени в смесена техника върху прозрачно платно. Колажи от листа, треви и билки, потопени в златна боя, парчета от завеси, дантели и рогозки, изрязани прилежно или разкъсани, оцветени и добре поляти с лак, изпълват внушителните рамки. Съчетанието на тези материали е мотивирано, но очевидно акцентът на художествения замисъл е върху ролята на светлината. А тя е буквална! Картините наистина светят. Червени, зелени и жълти лампички иззад прозрачните платна хвърлят неонови отблясъци върху лакираните хербарии и акрила. Ефектът, няма спор, е впечатляващ. Усмихнато си казах: Какво пък...

Мина Дечева