Ръсел Малифант и Робърт Таниън има какво да кажат на публиката и го казват по свой уникален начин. Английските танцьори бяха заедно в спектакъла "Критична маса". Поставят свой акцент в Салона на изкуствата, благодарение на Британския съвет. Хореографът на творбата Малифант ни срещна със своя пластическа система, в която движението е придобило нови измерения и внушения.
За да откриеш нещо ново, трябва да познаваш и владееш старото. Забележителната техническа система на Малифант представлява добре споени елементи от класическия и модерен танц, класическия индийски танц, йога система, източен боен танц, средства от джаза и театъра на Пина Бауш и, разбира се, най-новите техники на авангардния американски танц, чиито открития са предимно във физическите закони, управляващи движението в пространството и времето. Но докато интересът на американските колеги се ограничава дотук (имахме възможност да се запознаем с кредото им от семинарите на хореографа Марк Тейлър у нас и гостуването на трупа "Рикошет", с която Малифант също е работил), то тук английският хореограф прекрачва границите, впрягайки цялото богатство от средства в служба на една философия. Танцът се превръща в израз на религиозен мистицизъм, сакралност и обредност. Така, в първото солово изпълнение, наречено "Промяна", Малифант със своите плавни, преливащи едно в друго движения, сякаш разпределяше енергията в пространството, хармонизирайки себе си и зрителя, създавайки илюзия за преодоляна земна гравитация, космическа безтегловност, левитация. Медитативната музика, размножената и уголемена фигура-сянка на танцьора по екраните-декор придадоха на цялото нови измерения, нива и пространства. Съществена е ролята на светлината в целия спектакъл, тук тя проектираше различни ракурси на едно и също движение.
Голямото преживяване за вечерта бе "Критична маса". Бързам да кажа, че подобна задача може да се осъществи само от артисти, притежаващи професионалната подготовка и качества на Малифант и Таниън. В четиридесетминутната поредица от технически чудеса танцьорите смаяха зрителя, надхвърляйки човешките възможности, превръщайки се от живи субекти в раздвижени форми в пространството. Творбата започва и завършва в ясно очертан четириъгълник. В окултната наука квадратът е символ на противоположностите, сблъсъка и напрежението. Първата част демонстрира натрупването и тежестта на енергията (многократно повтаряща се комбинация от движения в ускоряващо се темпо, достигащо наистина критична точка). Следват точките на равновесие, освобождение, релаксация. Това заедно с интеграцията и контактите при колективното партньорство са същностни моменти в методиката на Малифант. С тях той запозна нашите участници на проведения от него и Таниън семинар. Но за мен събитието се ограничи в познавателната му стойност. За да навлезеш в естетиката на хореографа, необходимо е предварителна не само физическа, но и психическа нагласа. Както споменах по-горе, Малифант надхвърля самоцелната виртуозна показност в творбата си, обвивайки я в атмосфера, многозначни внушения и една особена светла емоция, бих казала емоция не на душата, а на духа. Безшумни като привидения (докога ли да повтаряме, че и у нас трябва да се въведат йога часове за дишане, няма нищо по-неприятно от задъхващ се на сцената танцьор) съсредоточени в себе си, излъчващи магнетизъм, съчетан с физическа и духовна сила, двамата английски танцьори ни пренесоха в територия, принадлежаща може би на времето на двадесет и първия век.

Маргарита Михайлова