Няколко неща се случват за пръв път в практиката на Министерството на културата и те се нуждаят не само от отбелязване, но и от поощрение. На 20 април приключи приемането на документи на кандидатите за директори на театри. Още на 23 април беше обявен съставът на комисията, пред която тези кандидати ще се явят, а също така и списъкът на кандидатите. Самият конкурс се проведе на 27 и 28 април и веднага с факсове редакциите бяха осведомени за решенията на комисията, при това с кратки биографични данни за класираните на първо място. Такава експедитивност, прозрачност и коректност към пресата не могат да не впечатлят. Надяваме се това да не е инцидент в работата на министерството, а вече неотменима практика.

Комисията беше в състав: Бина Харалампиева - председател, Стефан Илиев, Атанас Атанасов, Иван Иванов, Велко Кънев, Николай Недялков, експерт юрист от министерството, представетел на съответната община.

Кандидатите:

За Нов драматичен театър "Сълза и смях": Георги Стоилов, Кирил Воденичаров, Веселин Калановски, Симеон Шивачев, Бойко Богданов и Иван Урумов.

За ДТ "Сава Огнянов" - Русе: Мариан Савов (досегашен директор), Иван Самоковлиев, Татяна Цветкова, Росина Данченко, Огнян Жеков и Крум Гергицов.

За ДТ "Адриана Будевска" - Бургас: Михаил Събев (досегашен директор), Росина Данченко и Стойко Славов.

За ДТ "Константин Величков" - Пазарджик: Георги Икономов (досегашен директор), Красимира Василева, Гергина Деянова, Христо Бонин и Владлен Александров.

За ДТ "Крум Кюлявков" - Кюстендил: Душко Добрев (досегашен директор), Йорданка Попмилачкова, Георги Ангелов, Лозен Йорданов и Иво Златков.

За ДТ - Монтана: Сашо Симеонов (досегашен директор).

Конкурса печелят: Бойко Богданов за НДТ "Сълза и смях"; Крум Гергицов за ДТ-Русе; Владлен Александров за ДТ-Пазарджик; Лозен Йорданов за ДТ-Кюстендил.

Комисията не е класирала никого от явилите се на конкурса за директори на ДТ-Бургас и ДТ-Монтана.

Последното може да доведе до прекъсване на нормалната приемственост при промяна в ръководствата на тези театри, но това, разбира се, вече е проблем на министерството, а не на комисията. Дали изборът е бил успешен ще видим след време, когато новите директори започнат своята работа.

Отбелязваме прозрачността като успех, защото в пресата си пробиват път слухове-патици за други директорски казуси, най-важният от които е този на Народния театър. Не може министерството да не излезе с мотивирано становище за продължаването или непродължаването на изтеклия договор с директора на театъра проф. Васил Стефанов. Водещият наш театър - не само по статут, но и като художествени постижения през последните години (заслугата за това е и на проф. Стефанов) - не бива безгрижно да бъде невротизиран и напряган от неизвестността. В други страни е практика навременното обявяване на подобни промени и дори назначаване на приемника преди изтичането на мандата на настоящия директор, за да не се получи срив в работата.

Изобщо не ни се коментират упорито промъкващите се слухове за една или друга евентуална кандидатура. Те са толкова несъстоятелни, че дори не е смешно.

30.04.1998

Никола Вандов