Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Татрални новини от министерството на културата, Никола Вандов
Македонската книга Современи бугарски поети, Марин Бодаков
Изложба Bulgariaavantgarde в Мюнхен
Поет от Нобеловия комитет гостува в София, Симона Мирчева
Национален фестивал на малките театрални форми, Ромео Попилиев
Конкурсът за музикални дарования, Боянка Арнаудова
Столична провинция, Вяра Ангелова
Кармина Бурана на Пловдивската опера в НДК, Пламен Петров
Живопис на Тоня Горанова в Райко Алексиев
Спектакъл на Ръсел Малифант и Робърт Таниън, Маргарита Михайлова
Светещи каритни в Арт център Оторам, Мина Дечева
Новият брой на Български месечник
Представяне на фондация Манускрипта, Елка Мирчева
Гостува ни Фабиен Пралон, Людмил Фотев
Концерт на Калина Кръстева и Рой Тийкър, Милена Божикова
Диско 95 в НХГ, Десислава Димова
Спомен за Васил Арнаудов, Георги Робев
Декларация на Кръглата маса по проблемите на българското кито