Декларация
На Кръглата маса по проблемите на българското кино

Ние, долуподписаните представители на Министерството на културата, Българската национална телевизия, Националния филмов център, "Бояна филм" ЕАД, Сдружение "Ново българско кино", Студия "Време" ЕООД, "София филм" ЕАД, Асоциация на филмовите продуценти и Съюза на българските филмови дейци, обсъдихме тежкото състояние на българското кино и отчитаме, че една от основните причини за това е липсата на законова подкрепа за започналата през 1991 г. радикална реформа в кинематографичния процес.
Водени от желанието тази реформа да продължи успешно и отчитайки неразривната връзка между кино и телевизия в съвременния свят, настояваме в новия закон за радио и телевизия да бъде защитено и гарантирано производството на национално кино от всички жанрове.
Съобразявайки се с принципите на европейското законодателство и проекта за закон за закрила и развитие на българската култура, ние се обединяваме около решението бързо и без отлагане да изработим и предложим на оторизираните висши държавни органи проект за закон за българското кино.

Декларацията е подписана:
Министър на културата Емма Москова
За Българската национална телевизия - Иван Попйорданов
За Националния филмов център - Димитър Дерелиев
За Сдружение "Ново българско кино" - Георги Данаилов
За "Бояна филм" ЕАД - Евгений Михайлов
За Асоциация на продуцентите - Димитър Петков
За Съюза на българските филмови дейци - Павел Васев
За Студия "Време" ЕООД - Ангел Иванов
За "София филм" ЕАД - Александър Донев
София, 22 април 1998 г.