Пол Рикьор
Софийски диалози
Съставител Ивайло Знеполски
Превели Владимир Градев, Стоян Атанасов
Издава "Дом на науките за човека и обществото
София, 1998
Цена 3500 лева

Джуд
Великобритания
Режисьор - Майкъл Уинтърботъм
Кино "Глобус"
Цена на билетите 3000 - 4000 лева
Разпространява "Тандем филм"