Току-що в Скопие се появи книгата "Современи бугарски поети", отпечатана от Македонския ПЕН-център и тамошното издателство "Култура". В хубаво направеното издание са представени поетите, членове на българския ПЕН-център. Сред тях са имената на Дора Габе, Багряна, Далчев, Валери Петров, Блага Димитрова и Любомир Левчев, Борис Христов и Александър Шурбанов - общо двадесет и четирима автори. Те сами са подбрали своите творби и са написали автобиографичните бележки към тях, а за покойните писатели и тяхното представяне се е погрижила Невена Стефанова. Нейна е и голямата заслуга за появата на този нужен сборник. На македонски език произведенията са преведени от Ефтим Клетников, Гане Тодоровски, Матеа Матевски и други познати ни имена.
Съвсем скоро на български език ще се появи сборникът "Съвременни македонски поети". Така ще се осъществи докрай похвалната инициатива на ПЕН-центровете на двете съседни държави да надмогнем историческите травми, като се опознаем чрез поезията. Както пише в краткия си увод към изданието Невена Стефанова, нека изпреварим политиците.

Марин Бодаков