Калин Янакиев
Диптих за иконите
Фондация "Покров Богородичен"
София, 1998
Цена 5500 лева

Маргарит Абаджиев
Любовта на художника
"Издателско ателие Аб"
София, 1998
Цена 1500 лев

Любомир Левчев
Ти си следващият
Роман от спомени
ИК "Труд"
София, 1998
Цена 6500 лева

Уолт Уитман
Тревни листа
Превел Владимир Свинтила
"Клио"
София, 1998
Цена 4000 лева

Върбан Вътов
Малък фразеологичен речник
на българския език
"Слово"
Велико Търново, 1998
Цена 1700 лева

Иван Харалампиев
Малък етимологичен речник
на българския език
"Слово"
Велико Търново, 1998
Цена 1300 лева