Фондация "Концепция за театър" организира работна среща на тема "Практически проблеми на театралната реформа". Срещата ще се проведе на 27 май т.г. в Прес-клуба на БТА (бул. "Цариградско шосе" N 49) от 10 часа и е планирано да продължи до коктейла в 19 часа.
Според организаторите целта на срещата е "да се даде възможност на широк кръг професионалисти и представители на различни театрални организации да изразят становище по хода на реформата, да споделят опит, наблюдения и идеи за разрешаване на възникналите проблеми".
Поканени са да участват представители на Министерството на културата, Съюза на артистите в България, Българската асоциация за театър, Сдружението на театралните директори, организации с нестопанска цел, работещи в областта на театъра, театрални учебни заведения, директори на държавни, общински и частни театри, творци на свободна практика и други.
Заявки за участие се приемат най-късно до 23 май на телефоните: 981 72 92 и 981 72 93.