Пиратски сюжет във Варненско лято

72 години след създаването си най-старият музикален фестивал на България е поставен в твърде деликатно положение. 40 дни преди официалното откриване на ММФ "Варненско лято'98" съществува срамната опасност каталогът и другите фестивални материали да тиражират пиратско изображение.
Злоупотребата с чужд интелектуален продукт излиза наяве на 25 април, след оповестяването на резултатите от обявения от община Варна конкурс за рекламно осигуряване на музикалния фестивал. Участват 4 фирми. Комисията, която преценява проектите и офертите, се председателства от Максим Бехар в качеството му на управител на агенция "МЗ" и председател на асоциацията на рекламните агенции. В състава й са още Елена Маринова - управител на агенция "Принцепс" - София, Александър Монев, управител на издателство "Зограф", две общински служителки - юристка и счетоводителка, художникът Гаврил Вичев и Енчо Чакъров - рекламен продуцент в Радио Варна.
В проекта за плакат на фирмата победител ЕТ "Герлово геид" Димитър Трайчев, художествен директор на "Сталкер холдинг", разпознава несъмнен плагиат на свое художествено решение.
Обект на плагиатстване става едно многократно тиражирано изображение. То е известно на всички варненци, на зрителите на БНТ, както и на международните партньори на престижния фестивал. Защото е в основата на предишните две издания на форума. Тогава за пръв път се осъществява идеята за създаване на групов продукт, който да се развива във времето. "Сталкер" разработва серия от графични решения, която развива концепцията във варианти до 2005 г. Графичната концепция има своя история, свързана с няколко имена - все на големи артисти в различни области на изкуството. Автор на акварела, поръчан за проекта на "Сталкер", е художникът Милко Божков. В него Божков вплита части от партитурата на "Елегия" от композитора Милко Коларов и линиите на волутата на страдивариуса на цигуларя Минчо Минчев. Оригиналът е откупен от "Сталкер", а през април 1996 г. авторът предоставя на фирмата правата за създаване на нови графични еквиваленти.
Още при обявяването на резултатите от конкурса Димитър Трайчев декларира пред комисията, че спечелилият проект е плагиат. Потвърждават го и общински служители, които от години подготвят фестивала. Комисията обаче не преразглежда решението си.
Нито "Сталкер", нито Милко Божков могат да преглътнат пиратското присвояване на техен интелектуален продукт. На 28 април на пресконференция Трайчев огласява плагиатската история. И заявява: "Бях изумен от решението на комисията. Членовете й бяха гласували в полза на кандидат, чийто проект копира напълно моя разработка за предишните две издания на фестивала. Беше ми отправено абсурдното предложение "Сталкер" да предостави правата си върху изображението за еднократно ползване от спечелилия конкурса при унизителни условия. Естествено отказах. Защо комисията остана равнодушна към явното плагиатство?"- пита художникът. По време на пресконференцията отговорни общински служители, сред които и мениджърът на международния музикален фестивал Любомир Кутин, също заявяват, че е явно присвояването на интелектуален продукт. Авторът на акварела-оригинал Милко Божков констатира: "Ние непрекъснато декларираме пред света, че се борим с пиратството, а тази комисия узаконява един пиратски акт."
Същия ден, само след два часа от общината изненадват журналистическата колегия със спешен брифинг, който се оказва съвместна изява на организатора на конкурса - местния началник на отдел "Култура" Ивелин Андреев (заел впрочем поста само преди броени месеци) и спечелилата злополучния конкурс фирма ЕТ "Герлово геид". Културният шеф обяснява как комисията е събрана по негова идея с единствената цел обективност. За него проблемът е само ... между двете фирми. Собственикът на ЕТ "Герлово геид" Иван Иванов оправдава действията си с уважение към фестивалната история: "При интерпретирането на познатия графичен символ нашата цел е запазване на приемственост на наложилата се традиция."
От друга страна Максим Бехар обяснява в местната преса решението на комисията с по-ниските цени, предложени от ЕТ "Герлово геид". Той признава, че спечелилият проект е заимствал, и то доста сериозно, от проекта на "Сталкер", но оправдава решението на комисията с класиране според начин на изработка и идея.
От историята е смутено не само артистичното общество на морската столица. Още на другия ден общинската комисия по култура заседава и решава да предложи на кмета конкурсът да бъде анулиран. А поради напредналото време рекламното осигуряване на музикалния фестивал да бъде възложено на "Сталкер", който има най-голяма готовност за това. Председателката на комисията Даниела Стойнова публично призовава културния началник Ивелин Андреев да не пречи на варненската култура. Същия ден в местния всекидневник "Народно дело" секретарят на общината Николай Бояджиев прави изявление: "От гледна точка на закона и нормите нарушение в конкурса няма. От гледна точка на плагиатството по принцип може да има - там е въпросът - дали ще се стигне до съд или до споразумение между фирмите. Става дума за спор за пазар и некоректно отношение на "Герлово" спрямо "Сталкер". Ако аз бях шеф на фирма, най-малкото щях да предложа друго графично решение, нямаше да предложа същото. А оправданието, че го възприемали като традиция и прочие, малко увисва във въздуха. Това си е кражба. И смятам, че ако някой трябва да реагира, това е Милко Божков - защото творческият акт е негов. Дори мисля, че той има реалното основание да заведе съдебен иск."
Междувременно в общината са получени две жалби - от "Сталкер" и "Герлово". Втората фирма иска да съди общината заради просрочване на датата за подписване на договор. Но и двете фирми проявяват търпимост.
Няколко дни всичко е измамно спокойно - чака се кметското решение. На 5 май, без да зачете мнението на общинските съветници от комисията по култура, кметът решава да подпише договор за рекламно осигуряване на ММФ "Варненско лято" с ЕТ "Герлово геид". Нямало процесуални нарушения в провеждането на конкурса, а спорният знак не бил патентован от "Сталкер". Явно обаче кметът не е бил добросъвестно информиран от служителите си, че още на първата пресконференция "Сталкер" съобщи номера на регистрацията на изображението си в ИНРА. Излишната на пръв поглед предпазна мярка има своите основания. Нищо, че и по света, и у нас авторското право се учредява от момента на първата публикация или публична изява на творбата. "Сталкер холдинг" предвидливо подал молба в ИНРА още на 23 март, на 28 април оттам съобщили номер 33097, под който е заведено свидетелството в патентното ведомство. Самият документ е издаден на 30 април - казват от "Сталкер" и настояват продуктът плагиат да не бъде тиражиран. В противен случай ще търсят правата си по съдебен път.
Друг, емоционален начин за отстояване на своето право избира художникът Милко Божков, авторът на акварела - основа на спорното изображение. Огорченият художник - едно от най-уважаваните имена в артистичния живот на морската столица, информира медиите, че връща на общината своята награда "Варна". Артистът е удостоен с отличието през 1995 г. "За съжаление не мога да върна паричната равностойност на приза, защото още при връчването му предоставих сумата на дом "Майка и дете" във Виница" - пояснява той.
Символичният жест на Милко Божков раздвижи артистичните кръгове на града. Започна да се говори за подписка на интелектуалци за чисто лице на най-престижния международен фестивал във Варна. А творците, замесени в историята, се чувстват употребени.

Нина Локмаджиева