Културен коктейл

Факти, факти, факти

Prix Marulic за радиопиесата Апокриф, Ирина Илиева
За изложбата на архитектурна агенця Братя Кадинови, Георги Лозанов
Труд пророкува края на Сълза и смях, Никола Вандов
Наградите на театралните празници Благоевргад 98,
Българска новела участва в 51-ия Кан
Проектозаконите медиите и телекомуникациите влязоха в парламента
Изложбата От A до Z и Я, Божидар Икономов, Боян Биолчев
Концерт с музиката на Лазар Николов, Милена Божикова
Предаването Без контрол на Хоризонт, Вяра Ангелова
Среща на Концепция за театрър
Програмата на Софийски музикални седмици
Пиратски сюжет във Варненско лято, Нина Локмаджиева
Алиса на Националния балет, Розалия Бикс