Панорама
Полското кино вчера и днес

Организатори:
Полски институт и Българска национална филмотека
18 - 22 май
Дом на киното