Хроника на работите

Църква "Св. Никола"
До 1987 г. - Акцент на намесата е техническото подсигуряване на сградата и климатизирането й.
1978-1984 г. - Изпълнен е първият цикъл операции по консервацията на стенописите.
1985 - септември 1987 г. - Стенописите са пакетирани. Извършват се инженерни дейности. Състоянието на стенописите се подобрява.
1988 г. до края на 1992 г. - Разгръща се консервацията и реставрацията на стенописите. Първи етап от почистването на живописта.
1992 г. - Започва окончателното отстраняване на вторични покрития от предишни реставрации.
- 1993 - 1997 г. - В интериора на църквата се изпълнява пластично и колоритно естетическо решение на разрушените места.
Експониране на Калояновата черква
- 1978 - 1979 г., 1985 г. - почистване на западната фасада от късни поправки и разслояване на стенопис от 1882 г. Разкрити са стари стенописи в две ниши.
- 1987 - 1990 г. - разслояване и първи етап от консервацията на образа на св. Никола (XV - XVIII в.). Разкрито е едноименно изображение от XIII в.
- 1991 - 1992 г. - разслоена е сцената "Въведение Богородично". Под нея е разкрито едноименно изображение.
Продължението на работата по свалените стенописи стана възможно след финансирането от фондация "Бояна". Готовите стенописни фрагменти могат да се видят в експозицията на Националния музей "Боянска църква".

Семеен параклис "Свети Пантелеймон"
Изпълнени са класически операции по оцелелите стенописни фрагменти и върху руинния градеж. Открит е образът на свети Йоан Калевит. Извършено е цялостното естетическо оформление на руиниралия градеж и стенописните фрагменти върху него (1994 г.). С това консервацията и реставрацията на художествената част е приключена.

Хроника на екипите

Проектиране и координация:
- Здравко Баров (до средата на 1975 г.);
- консултативна група: Лозинка Койнова-Арнаудова, Петър Митанов, Бонка Илиева и Златка Кожухарова (1977 - средата на 1978 г.);
- Лозинка Койнова-Арнаудова - главен художник консерватор (1978 - 1997 г.), Бонка Илиева, Златка Кожухарова (средата 1978 г. до 1980 г.);
- Лозинка Койнова-Арнаудова, арх. Васил Китов - отговарят за художественото оформление на интериорите (от 1978 - 1997 г.).
Ръководители на реставраторските групи:
- Бонка Илиева (средата на 1977 г. - края на 1979 г.);
- Замфир Петров (1984 - 1985 г.);
- Валентин Митков (края на 1987 - началото на 1993 г.);
- Светла Койнова-Мечкуева (началото на 1993 г. - 1997 г.).