По повод юбилея на ИПК "Родина"

Разговор с Недялко Недялков - председател на борда на директорите

- Какво е ИПК "Родина" - промишлено предприятие или културен институт?
- ИПК "Родина" е промишлено предприятие с културно предназначение; то е в услуга на българските издания, т.е. на нашата култура.
- Десетгодишната възраст за подобен комплекс много ли е или малко? Какво е неговото бъдеще? И кое днес определя това бъдеще?
- ИПК "Родина" е най-големият подобен комбинат на Балканския полуостров. При наличието на модерната му техника, на компютризацията му той не може да няма бъдеще. Десет години не е голяма възраст за такъв комплекс. Още доста неща може да бъдат направени, да се подмени в някои участъци поостарялата техника. На нас не ни се иска ИПК "Родина" да е монополист на пазара на печатарските услуги, но бихме желали в нега да се издава всичко най-престижно, което се печата в България. Иска ни се комплексът да покрива поне половината от изданията у нас. Техниката му и високото ниво на професионализъм на хората, които работят в него, са залогът за бъдещето на комплекса.
- Кое отлагаше досега приватизирането на ИПК "Родина"? Не се ли пропуснаха много ползи за държавната хазна от това забавяне?
- Агенцията по приватизацията се занимава с проблемите на приватизирането на ИПК "Родина". Тя взима решения за откриване на процедура и извършва цялата дейност по приватизационния процес. Личното ми мнение е, че печатницата трябва да бъде продадена стопроцентово, т. е. държавата да няма никакъв дял от акциите й. Държавата би имала полза от по-бърза приватизация.
- Не е ли изгодно за държавата да възлага големите си поръчки - учебници, формуляри и други - на ИПК "Родина"? Конкурентни ли са офертите на ИПК "Родина" в сравнение с тези на други печатници?
- Тези неща са уредени със Закон за възлагане на държавните поръчки. Убеден съм, че ИПК "Родина" спокойно може да поема и държавни поръчки. И мисля, че сме конкурентоспособни. Разбира се, главната ни специализация е правенето и отпечатването на вестници. Там са големите ни мощности и затова смятам, че в печатането на вестниците нямаме конкурент.
- Названието на комплекса е "издателско-полиграфически". Какви са перспективите издателската дейност на комплекса да се разраства?
- Има всички възможности ИПК "Родина" да извършва издателска дейност. Ето и сега издаваме вестник "Култура" и списание "Филм". Отива му на ИПК "Родина" да не извършва само полиграфически услуги. Може да мисли и за други свои издания. Например издание, свързано с проблемите на полиграфията.
- Какво бихте пожелали на колектива на ИПК "Родина" във връзка с юбилея?
- На всички работници и служители на ИПК "Родина" пожелавам най-напред здраве. За мен това е най-важното. Разбира се, пожелавам им и никога да не забравят, че където и да работят, който и да е собственикът на ИПК, те имат кауза; и тя е, че правят вестници, които чете цялата нация.

Въпросите зададе Никола Вандов