Синкретизъм са нарекли изложбата си в галерия XXL младите художници Петър Райчев и Мартин Младенов. От всички значения, посочени в Речника за чужди думи в българския език, най-подходящо е да се спрем на философското - "свързване, обединяване на различни, често противоречиви възгледи". На този принцип авторите градят изображенията в своите колажирани фотоси. Сюжетите са трудно уловими, "натрупани" от мимолетни видения на фотоапарата. Черно-бели, с формат 1 х 1.5 м, те въздействат силно, но ненатрапчиво - едва вглеждайки се, зрителят "чете" преплитането на човешки и маймунски фигури или наслагването на рамена на хора и планински хребети. Изображенията регистрират и забавляват със смесването на противоположности, с паралелното съществуване на (уж) независими части. Те показват, че синкретизмът е елегантен метод за справяне със заливащите ни потоци информация (при принципната невъзможност тя да бъде обхваната). Играта "тъмно-светло" е част от цялостната идея. Фотосите са осветени от прожектори, които от време на време угасват, за да се прочете на тавана диапроекцията на заглавието. От вечерта на откриването "Синкретизъм" трябваше да стартира и в Интернет.

Ивомила Иванова