Театрална работилница Сфумато организира "Малък сезон" на младите театрални режисьори.
През юни 1998 г. в три поредни дни от сутрин до вечер на сцената на "Сфумато", както и в други пространства на театъра, на фестивален принцип ще бъдат показани реализирани режисьорски опити на млади театрали. "Сфумато" кани всички млади режисьори, студенти в НАТФИЗ или в други театрални училища, създатели на собствени продукции, които желаят да представят свои завършени спектакли, откъси, етюди, акции или проекти в етап на реализиране, за участие в "Малкия" си сезон.
Условия за участие:
- авторите на режисьорските проекти трябва да бъдат на възраст до 29 години;
- описания на проектите (режисьорски експликации, драматургични материали, сценографични скици, грундриси, снимки, видео- и аудиозаписи, както и всякакви други текстове и информации, представящи готовите или в процес на реализация проекти. Трябва да бъдат представени в ТР "Сфумато" до 5 юни 1998 г.
- след горепосочената дата желаещите да участват ще бъдат поканени на обща среща с ръководството на ТР "Сфумато", на която всички проекти ще бъдат обсъдени и ще бъдат избрани онези, които ще вземат участие в "Малкия сезон".
Театърът ще включи в програмата за представяне на "Малкия сезон" максимум 15 отделни проекта (цялостни спектакли, откъси, етюди, театрални акции, пленери etc.). Пространствата, определени за тях, както и техническите детайли около реализирането им, ще бъдат уточнени в зависимост от спецификата на всеки отделен проект.
Участието в "Малкия сезон" е безплатно.
Входът за публика е свободен.

Представяне на материалите за участие:
Театрална работилница "Сфумато"
София, бул. "Цар Освободител" 14.

N.B. Материали се приемат до 5 юни 1998 г.