BULGARIAAVANTGARDE

Харалампи Г. Орошаков, Александър Кьосев,
Лъчезар Бояджиев, Ивайло Дичев,
Диана Попова, Яра Бубнова

(на немски, английски и български език)

Издава Salon Ferlag, Кьолн
1998
Цена 10 000 лева