Владимир Левчев
"Любовни писма до свободата"
Роман
УИ "Св. Климент Охридски"
София, 1998


Списание "Пламък"
Брой 3-4, 1998
ИК "Списание Пламък"
София, 1997
Цена 1000 лева


Списание "Език и литература"
Брой 5-6, 1997
Издава Съюз на филолозите българисти
София, 1998


Цончо Родев
"Изпитание"
Исторически роман
ИК "Зелена вълна"
София, 1998
Цена 5000 лева


Джезуалдо Буфалино
Два романа:"Измамите на нощта"
"Qui pro qwo"
Превел от италиански Никола Иванов
"Парадокс"
София, 1998


Ален Фенкелкро
"Поражението на мисълта"
Превела от френски Евгения Грекова
Издателство "Любомъдрие"
Цена 2500 лева