Сдружение
Летен театрален университет
съобщава, че за есента на т.г. се отлага осъществяването на неговите програми (вкл. и на програмата "Представяне на проекти на млади творци" - вж. "Култура", бр. 9 от 6 март 1998 г.).