Антон Дончев
Странният рицар на свещената книга
Библиотека 48
София, 1998

Списание Сезон
Пролет, 98
Издава Сезон
София, 1998
Цена 3000 лева

Списание Страница
Брой 2/1998
Издава ОП Дом за литература и книга
Пловдив, 1998
Цена 1500 лева

Пиер Дако
Триумфът на психоанализата
Превела от френски Румяна Гецова
Колибри
София, 1998
Цена 5000 лева

Найджъл Которн
Интимният живот на големите диктатори
Превела от английски Савина Манолова
Колибри
София, 1998
Цена 3500 лева

Жак Дерида
Писмеността и различието
Превела от френски Татяна Батулева
Наука и изкуство
София, 1998
Цена 4500 лева