Юра Зойфер е международно списание за културология, което се издава от международното дружество "Юра Зойфер" със седалище Виена. Президент на дружеството е театроведът проф. д-р Улф Бирбаумер. Той заедно със съпругата си, актрисата Диди Махер, гостува миналата година в Русе на театралната среща "Дунав - европейска река, Дунав - река на Балканите". Двамата представиха творчеството на Юра Зойфер в един интересет литературен спектакъл.
Последният брой на сп. "Юра Зойфер", излязъл през април, е изцяло посветен на българо-австрийските културни отношения. Съставител на броя е доц. д-р Пенка Ангелова, която в уводната си статия разглежда културните контакти между Австрия и България през последните години. С научни разработки по темата участват доц. д-р Емилия Стайчева ("Принос към българския модернизъм в културологичния контекст на Дунавския район"), доц. Ана Димова ("Артур Шницлер в България"), Николина Бурнева ("По следите на Майринк в ранните разкази на Светослав Минков"), Крум Гергицов ("Австрийската драма на българска сцена в периода 1990 - 1997 г."), Снежана Бойчева ("Лудвиг Витгенщайн в България"), както и статии от доц. Пенка Ангелова, Мая Разбойникова, Румяна Петрова, Юлиана Попова. Представени са и първите преводи на Шницлер от архива на шуменската градска библиотека.

Кирил Петков