Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

За да не изчезне митът, Вяра Ангелова
Медиите под контрол, Диана Димитрова
България и Австрия в списание Юра Зойгер, Кирил Петков
Книга за Иван Ненов, Ирина Генова
Софийски музикални седмици, Милена Божикова
Любителски театрални празници в Каварна
Нови радикални практики 2 в XXL, Сузана Николова
Надежда Ляхова в Ата-Рай, Борис Костадинов
Валентин Стефанов и Нина Ковачева в Ата, Мария Василева
Международен фестивал Ян Бибиян'98, Мая Спасова
Третият български превод на Левинас, Амелия Лчева
Направи добро - изяж говно, Руси Чанев
Албум на Флейтли, Момчил Тицин
Подписи за Харта'98
Извинение за Божидар Петков, Геновева Димитрова