Биньо Иванов
"Часът на участта"
"Жанет-45"
Пловдив, 1998
Цена 3000 лева

"Факел"
Литературен двумесечник
Брой 2/1998
Издателство "Факел експрес"
София, 1998
Цена 2300 лева

Христо Станчев
"Червен гръм"
Издателство "Веда Словена"
Пловдив, 1998
Цена 1300 лева

Пол Рикьор
"Философията пред предизвикателствата на промените"
Ивайло Знеполски
Съставителство и научна редакция
Издава "Дом на науките за човека и обществото"
София, 1998

Ървин Уелш
"Екстази"
Превел Веселин Иванчев
"Кротал"
София, 1998
Цена 4500 лева