Българската редакция
на Световните служби на Би Би Си
и фондация "Отворено общество" - София

обявяват конкурс

за две стипендии за шестмесечен журналистически стаж през 1998 година
в Българската редакция на Би Би Си - Лондон
Шестмесечният стаж в Българската редакция на Световните служби на Би Би Си в Лондон включва участие в курсове на Учебния отдел на Световните служби на Би Би Си и стаж в Българската редакция.
Изискванията към кандидатите включват:
- да са студенти или начинаещи журналисти, които понастоящем работят в български медии;
- да владеят отлично английски език;
- да имат радиофоничен глас;
- техническа грамотност.
Първият кръг ще бъде подбор по документи, след което отговарящите на условията кандидати ще се явят на изпит превод от английски на български език и съставяне на журналистически текстове. Издържалите изпита ще бъдат поканени на интервю.
Кандидатите трябва да изпратят молба, кратка автобиография на английски език и две препоръки до 20 юни 1998 г. на адрес:
Програма "Медии"
Фондация "Отворено общество"
кв. "Иван Вазов", ул. "Балша" 1, бл. 9, 1408 София
Документи се подават също до 17 юни 1998 г. във всички информационни центрове "Отворено общество" из страната.