Министерство на културата

обявява конкурс за длъжностите директор на:

Драматичен театър "Н. Й. Вапцаров" - Благоевград
Драматичен театър - Монтана
Драматичен театър "Стефан Киров" - Сливен
Изисквания за заемане на длъжността:
- кандидатът да има висше театрално или друго висше образование, но да е с доказан принос в областта на театъра и драматургията;
- кандидатът да е запознат с нормативните документи в областта на културата, както и с художественото и икономическо състояние на съответния театър;
- предимство имат кандидатите със стаж като ръководител в културна организация или завършена специализация по мениджмънт в областта на културата.
Конкурсът ще се проведе по документи и чрез защита на представена писмено програма за развитието на съответния театър.
За участие в конкурса кандидатите трябва да представят следните документи:
- молба;
- трудова биография;
- копие от диплома за завършено образование или специализация;
- писмено разработена програма за дейността на театъра.
Срок за подаване на документи: 8 юли 1998 г.
Конкурсът ще се проведе в Министерството на културата - София, бул. "Стамболийски" 17; тел. 86 111, в. 239; 987 0451


Националният център за театър

обявява втора сесия за 1998 г.
за финансиране на театрални проекти за драматични и куклени театри на обща сума 110 млн. лв.
Конкурсът е открит за регистрираните в Националния център за театър театрални трупи и организации.
Краен срок за подаване на документи за кандидатстване - 8 юли 1998 г.
Допълнителна информация на тел. 86111/в. 239; 9870451