Енчо Мутафов
"Последна свобода"
Есета
ИК "Хемус"
София, 1998
Цена 1500 лева

Явор Милушев
"42-53"
ИК "П.К. Яворов"
София, 1998
Цена 2500 лева

Кръстю Мутафчиев
"Древна история на Балканския полуостров"
Опит за съпоставително изследване
на конните народи в два тома
"Гуторанов и син"
София, 1997
Цена на първи том - 3600 лева
Цена на втори том - 3000 лева

Чавдар Драгойчев
"Драгойчеви, майка и син"
ИК "Земя прес"
София, 1998
Цена 6500 лева (твърди корици)
4000 лева (меки корици)

Карел Ванек
"Швейк в руски плен"
Продължение на приключенията на добрия
войник през световната война
Превела Маргарита Кюркчиева
ИК "Труд"
София, 1998
Цена 5900 лева