Брой 24, 19 юни 1998 г.

Изборът на "Култура"
Културен коктейл
Фотографска Култура

Думи с/у думи, Милена Кирова (литература)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)

Нови идеи в българския театър? Мая Спасова
Слепотата и безочието, Георги
Книга за мюсюлманската култура у нас, Светлана Иванова
Златната антена '98, Елена Драгостинова
Филм за Емил Чакъров, Маня Попова
Разговор с режисьора Дон Макглин, Йордан Рупчев