В редакцията се получи декларация, която е подкрепена единодушно на заседание на Българската асоциация за театър.

Декларация

Заради недопустима нелоялност от законова, морална и професионална гледна точка, проявена от група артисти и режисьори спрямо наименованието на НДТ "Сълза и смях" - една държавна културна територия, имаща трайно място и значими традиции в българския културен живот,
Заради явните опити да се приватизира по съмнителни мотиви и със съмнителни средства това културно пространство, което от десетилетия принадлежи на цялата общественост,
долуподписаните театрални директори
заявяваме:
Отказваме всякакъв достъп в ръководените от нас театри както в столицата, така и в страната на лицата, участващи в регистрираното по Закона за лицата и семейството сдружение с нестопанска цел "Театър Сълза и смях", посочило за свое седалище частния адрес на бизнесмена Андрей Калудов.

10 юни 1998 г.

Васил Стефанов - Народен театър "Иван Вазов"
Митко Тодоров - Театър на Българската армия
Рашко Младенов - Държавен сатиричен театър
Георги Кадурин - Младежки театър
Бина Харалампиева - Малък градски театър "Зад канала"
Иван Добчев и Маргарита Младенова - Театрална работилница "Сфумато"
Георги Г. Георгиев - Общински театър "Възраждане"
Петър Радевски - ДТ - Пловдив
Злати Златев - ДКТ - Варна
Стоян Алексиев - ДТ - Варна
Валентин Стойчев - Театър 199
Борислав Чакринов - ДТ - Бургас
Крум Гергицов - ДТ - Русе
Владлен Александров - ДТ - Пазарджик
Красимира Филипова - ДТ - Плевен
Атанас Попдимитров - ДТ - Враца
Иван Стефанов - ДТ - Добрич
Стефан Стайчев - ДТ - Силистра
Венцислав Асенов - ДТ - Хасково
Светозар Гагов - ДКТ - Сливен
Георги Мирчев - ДТ - Ловеч
Мина Симеонова - ДКТ - Търговище
Милко Никодимов - ДТ - Търговище
Ангел Ангелов - ДТ - Перник
Румен Димитров - Държавен пътуващ театър
Лозен Йорданов - ДТ - Кюстендил
Нели Димитрова - ДКТ - Шумен
Елена Баева - фондация "Любен Гройс" и други.