Здравейте, Симона!

В един скорошен брой на "Култура" видях, че вестникът има e-mail, и това ми помага да изпратя един отговор, който отдавна ви дължа.
Преди няколко месеца в интервю с Димитър Камбуров* по повод на сборника в чест на Никола Георгиев** вие задавате въпроса защо моят текст в сборника е на английски. Текстът е на английски, защото:
а) вярвам в наднационалните стандарти на науката (те не са нито български, нито английски, нито немски и т. н.); от тази гледна точка английският език е удобен инструмент (не повече, но и не по-малко от добър инструмент) за наложителното отваряне на българската наука, правена от българи в България или извън нея към света;
б) Никола Георгиев е сред малкото български хуманитаристи, преодолели националната затвореност и ограниченост; представях си сборника като най-доброто и естествено място, където - в чест на Никола Георгиев - ще се срещнат текстове, написани на свободно избрани езици и прекрачващи националните граници.

С най-добри пожелания:
Галин [Тиханов]

__________________
* УИ "Св. Кл. Охридски"
** "Текстът като дар", разговор на Симона Мирчева с Димитър Камбуров, "Култура", 19.XII.1997, бр. 50.