Мюсюлманската култура
по българските земи. Изследвания.

Съставители Росица Градева и Светлана Иванова.
Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите. Т. 2.
Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София, 1998.