Брой 25, 26 юни 1998 г.

Изборът на "Култура"
Културен коктейл
Градска Култура

Думи с/у думи, Милена Кирова (литература)
От пръв поглед, Борислав Колев
(кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизия)

Журналистът и властта, Христо Буцев
Вестник Сега - опит за портрет, Галя Терзиева
За Николай Николов-Ничето, Александър Бешков
Второто графично триенале в София, Илина Коралова
Нарастваща фестивалност, Ромео Попилиев
Маразиадата се разгръща - с участието на сп. Тайм
Разговор за музикалните институти с Драгомир Ненов
Договорите на Националния център за музика и танц