Българският канон?
Кризата на литературното наследство
Съставител Александър Кьосев
Департамент Нова българистика
ИК Александър Панов
София, 1998
Цена 3000 лева