Богдан Богданов
"Промяната в живота и текста"
Реторични есета за трудностите
на преобразуването
"Отворено общество"
София, 1998
Цена 6500 лева

Радой Ралин
"Професия за спомен"
Лирика
"Отечество"
София, 1998

Екатерина Йосифова
"Малко стихотворения"
ИК "Стигмати"
София, 1998

Иван Робанов
"Кръстовден"
Роман
Развитие "Холдинг"
София, 1998
Цена 4500 лева

"Български месечник"
Списание за словесност
Книжка 6-7, 1998
Издава "Свободно поетическо общество"
София, 1998
Цена 2000 лева

Петър Първанов
"Светлинна трева"
"Българска сбирка"
София, 1998

Маргьорит Юрсенар
"Избрано"
"Мемоарите на Адриан"
Превела Нели Захариева
"Творение в черно","Като изтичаща вода"
Превел Красимир Мирчев
"Парадокс"
София, 1998
Цена 9000 лева