Справка
на изтичащите срокове на срочните договори
на поделенията към Националния център за музика и танц

I. Държавни институти с национално значение
1. Софийска държавна филхармония
Емил Табаков - директор - безсрочен
Георги Робев- главен диригент (по съвместителство) - 31.12.1998 г.
2. Софийска опера и балет
Пламен Карталов - директор - 1.9.2000 г.
Георги Нотев - главен диригент - 31.12.1998 г.
II. Държавни опери
1. Варна
Христо Игнатов - директор - 31.12.1998 г.
2. Бургас
Ивайло Страшимиров Кринчев - директор - до конкурс
Иван Кожухаров - главен диригент - освободен
3. Стара Загора
Румен Нейков - директор - 31.8.1998 г.
4. Русе
Иван Кюркчиев - директор - с издържан конкурс - 1.7.1998 г.
Методи Матакиев - главен диригент - 31.12.1998 г.
5. Пловдив
Борислав Иванов - директор - 1.6.1998 г.,
31.12.1999 г.
6. ДМТ "Стефан Македонски
Светозар Донев - директор - 31.12.1998 г.
7. Балет "Арабеск"
Калина Богоева - директор - 1.9.1998 г.
III. Държавни филхармонии
1. Шумен
Станислав Ушев - директор - 31.5.1998 г.,
31.12.1998 г.
2. Русе
Цанко Делибозов - главен художествен ръководител и главен диригент - 31.12.1998 г.
3. Варна
Константин Попов - директор - 31.8.1998 г.
4. Видин
Мирослав Кръстев - директор - до обявяване на конкурс
Атанас Варадинов - главен диригент - освободен
5. Враца
Димитър Панов - директор - 31.12.1998 г.
Валери Вачев - главен диригент - 31.12.1998 г.
6. Плевен
Георги Нотев - главен диригент (по съвместителство) - освободен
Ивайло Атанасов - директор - 31.12.1998 г.
7. Пловдив
Пламен Тасев - директор - 31.8.1998 г.
Георги Димитров - главен диригент- 31.8.1998 г.
8. Бургас
Росен Груев Груев - директор - неопределен срок
Иван Кожухаров - главен диригент - неопределен срок
IV. Държавни ансамбли за народни песни и танци
1. "Филип Кутев" - София
Елена Кутева - директор - 31.5.2000 г.
2. "Тракия" - Пловдив
Даниела Дженева - директор - до обявяване на конкурс
V. Агенции "Музика"
1. Варна
Любозар Трифонов - директор - безсрочен
2. Видин - закрита
3. Враца
Иван Иванов - директор - безсрочен
4. Велико Търново - длъжността е вакантна
5. Бургас
Живко Данов - директор - безсрочен
6. Благоевград
Христо Велев - директор - безсрочен
7. Кюстендил
Георги Георгиев - директор - безсрочен
(от '91 г. агенцията няма дейност и не е закрита, а директорът няма заповед за освобождаване)
8. Плевен
Алеко Григоров - директор - безсрочен
9. Пловдив
Димитър Малашинов - директор - 15.9.1998 г.
10 Русе
Стоил Стефанов - директор - безсрочен
11. Разград
Севдалина Тодорова - директор - безсрочен
12. София - столична
Зафир Николов - директор - безсрочен
13. София
Ясен Чуруков - директор - безсрочен
14. Смолян
Стефан Владимиров - директор - безсрочен
15. Стара Загора
Тенко Калайджиев - директор - безсрочен
16. Ямбол
Петър Аладжов - директор - безсрочен
17. Камерна музика - София
Александър Куюмджиев - директор - до обявяване на конкурс
18. Хасково
Иван Габров - директор - 31.12.1998 г.