Денят на св. св. Кирил и Методий остана единственият общ официален празник и за чехи, и за словаци след разпадането на общата им република. По настояване на Мария Тереза през 1777 г. папа Пий VI разрешава да се чества паметта на светите братя във всички храмове на Хабсбургската империя. Това става на 14 февруари, денят на св. Кирил. От 1865 г., за да се избегне попадането на празника в дните на пост, той е преместен на 5 юли, денят, в който светите братя са стъпили на земята на Великоморавия, уточни г-н Йозеф Дравецки, посланик на Словакия у нас. За словашкия народ и неговата млада република примерът на св. св. Кирил и Методий е извор на исторически поуки в търсенето на собствено място в европейските структури. През 1963 г. по повод на 1100-годишнината от пристигането на солунските братя във Великоморавия в Рим е създаден словашки институт "Св. св. Кирил и Методий". През 1993 г., първата година на Словашката република, денят на "славянските възвестители на вярата" (както впрочем наричат светите братя в чешките земи) е и единственият национален празник в Словакия. А тази година в Ню Йорк тържествено са открити първите словашки Кирило-Методиеви дни. Откриването на дните е предшествано от вселенски празник на словото в храма "Св. Ян Непомуцки", отслужен на словашки език.

В.Т.