Евроимаж проведе миналата седмица най-тежката си сесия от създаването на фонда според представителя за България Стефан Китанов - състезавали са се 30 проекта, от които 25 за игрални и 5 за документални филми. Класирани са само 11, а сред тях и 2 с българско участие. Документалният проект на Адела Пеева "Жени от селото на душите" (България - Турция) е получил 260 хиляди фр. франка от исканите 300 хиляди. "Изток - Запад" (Франция - България - Испания) на Режи Верние е получил исканите 4 милиона фр. франка. Филмът ще се снима 13 седмици, 9 1/2 от които - в България. В "Изток - Запад" ще участват Катрин Деньов, Сандрин Бонер, Руси Чанев, Таня Масалитинова, Параскева Джукелова и др. Вторият операторски екип ще бъде ръководен от Стефан Иванов.

К