Изворче, детско-юношеският фолклорен ансамбъл при Националния дворец на децата - София, под ръководството на д-р Михаил Букурещлиев, впечатли и детска, и възрастна публика с много любопитна програма. В центъра й е музикално-танцовата постановка "Юнак петлю" по музика на Бенцион Елиезер, либрето Богомил Гудев и Йордан Янакиев, оркестрация Михаил Букурещлиев и Михаил Йорданов. Произведението е по народната приказка на Ангел Каралийчев "Камъните падат от небето. В залата имаше много емоции - не само заради оригиналната музика, хореография и слово, но и заради колоритните маски на действащите герои: пилета, патета, вълци, мечки, лисици.
Въздействието е напълно обяснимо и заради простия факт, че не само всички действащи лица са деца, но и заради това, че изпълняващата вокална формация е детска, самият оркестър, който е имал задачата да се справи с 240 партитурни страници, е също от деца. Костюмирането е в традиционния народен стил.
Цялата пиеса беше представена във втората част на концерта, а в първата бяха подредени изпълнения на творби от различни автори и автентични народни произведения.

Петър Льондев