Културен коктейл

Държавни субсидии за кино
Петър Змийчаров срещу Мария Василева
Цинизмите по Христо Ботев ?, Вяра Ангелова
Разговор с китариста Мартин Ренет
Варненско лято, Розмари Стателова
Реанимация в оперетата, Румяна Апостолова
Спектакъл на Изворче, Петър Льондев
Ямбол е далече..., Любен Русков
Общият празник за чехи и словаци
Сесия на Евроимаж

Честито! -
Петър Василев - Милевин на 80, Борислав Колев