Маргьорит Юрсенар

Избрано
(Мемоарите на Адриан, Творение в черно,
Като изтичаща вода)

Съставител Красимир Мирчев
Превели Нели Захариева и Красимир Мирчев
Издателство Парадокс
София, 1998
Цена 9 000 лева