Брой 27, 10 юли 1998 г.

Изборът на "Култура"
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (литература)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)
Петък, ранна утрин, Ромео Попилиев (телевизя)

Разговор с режисьора Иван Пантелеев
Корупцията, застоят и новото дисидентство, Андрей Иванов
Новата Британска библиотека, Татяна Димитрова
Разговор с професор Ханс Хатенауер
Балкански сюжети, Жерминал Чивиков
Срещи с Ангелика Шробсдорф
Сроковете в договорите на театралните директори
Вътрешна саморефлексия, Ангел Ахрянов
Стоян Сотиров - живот без бягство, Красимира Коева

In memoriam - Коста Караангов
In memoriam - Мечислав Домарадски


Поправка