Поправка
В миналия брой на вестника в статията на Невена Стефанова "Ведически спомени" е допусната буквена грешка, която променя смисъла на изречението. Да се чете по следния начин: "Юристът Никола Гайдаров - за да обори книгата на проф. Арнаудов..."