В бр. 25 от 26 юни т.г. в "Култура" публикувахме получената от Министерството на културата "Справка на изтичащите срокове на срочните договори на поделенията към Националния център за музика и танц". Желанието ни е да публикуваме подобни справки за държавните културни институти от всички сфери. Днес предлагаме на читателите получената справка за държавните театри. Прави впечатление, че над 40 % от директорите имат договори, които изтичат в края на ноември т.г. Ако към тях прибавим и около 10 директори (нови 20%), които имат договори до провеждане на конкурс, и ако приемем, че министерството фанатично ще отстоява конкурса като единствен начин за назначаване на директори на държавните културни институти, тогава предстои мощна вълна от конкурси. (Прочее защо директорът на Националната опера, която е културен институт с национално значение, е назначен без конкурс, а директорът на Народния театър, който също е културен институт с национално значение, е назначен "до конкурс"?)
Отново в повечето театри ще се занимават с кадрови проблеми, а не с промяна в манталитета и мотивиране за правене на театър. Проблемът не е маловажен, защото, от една страна, подменя посоката на енергията за промяна в нашия театър, а от друга, практиката на досегашните конкурси ясно показва, че нови, титанични фигури - кандидати за директори, в обозримото пространство не се наблюдават; пред клетите конкурсни комисии се въртят, общо взето, едни и същи хора.
Не за пръв път пишем, че не смятаме конкурсите за универсално лекарство на кадровите проблеми в културните институти. Така да се каже, конкурси, но без фанатизъм! Конкурсът е необходим, когато назначаващият орган няма идея за печеливш ход. Той се базира на допускането, че действителността е по-богата от въображението на назначаващите. И най-главното: когато даден директор с дейността си доказва, че може да гради театър, не бива да се тормози с периодични конкурси. Поне до намирането на още по-можещ от него.


Справка
за сроковете на трудовите договори на директорите на драматични и куклени театри в София и в страната

I. Драматични театри
1. Димитър Цолов - Благоевград
освободен от 5.7.1998 г. поради пенсиониране
2. Борислав Чакринов - Бургас
до конкурс
3. Анастас Попдимитров - Враца
30.11.1998 г.
4. Петко Петков - Видин
30.11.1998 г.
5. Николай Георгиев - СВТУ, Габрово
30.11.1998 г.
6. Валерия Вълчева - Димитровград
31.12.1999 г.
7. Лозен Йорданов - Кюстендил
30.11.1999 г.
8. Димитър Игнатов - Кърджали
30.4.1999 г.
9. Георги Мирчев - Ловеч
30.11.1998 г.
10. Веселка Филчева Гогова - Монтана
до конкурс
11. Петър Радевски - Пловдив
30.4.1999 г.
12. Владлен Александров - Пазарджик
30.11.1999 г.
13. Ангел Ангелов - Перник
30.11.1998 г.
14. Крум Гергицов - Русе
30.11.1999 г.
15. Виктор Бойчев - Разград
30.11.1998 г.
16. Георги Велев - Стара Загора
30.4.1999 г.
17. Кръстю Кръстев - Смолян
до конкурс
18. Стефан Стайчев - Силистра
15.9.1999 г.
19. Рашко Младенов - Сатиричен театър
до конкурс
20. Бойко Богданов - НДТ "Сълза и смях"
30.11.2000 г.
21. Георги Кадурин - Младежки театър
до конкурс
22. Валентин Стойчев - Театър 199
30.4.1999 г.
23. Румен Димитров - Държавен пътуващ театър
30.11.1998 г.
24. Иван Стефанов - Добрич
до конкурс
25. Милко Никодимов - Търговище
30.6.1998 г.
26. Венцеслав Асенов - Хасково
31.12.1999 г.
27. Радка Спасова - Шумен
1.10.1999 г.
28. Николай Вълканов - Ямбол
30.4.1999 г.
29. Маргарита Младенова - ТР "Сфумато"
30.4.1999 г.
30. Невена Митева - Габрово
30.11.1998 г.
31. Васил Стефанов - НТ "Иван Вазов"
до конкурс
32. Стоян Алексиев - Варна
1.10.1999 г.
33. Красимира Филипова - Плевен
30.11.1998 г.
34. Евгений Сивов - Сливен
до конкурс
35. Вельо Горанов - "Движение"
1.12.1998 г.

II. Куклени театри
1. Христина Арсенова - Бургас
30.11.1998 г.
2. Златю Златев - Варна
30.4.1999 г.
3. Павлина Трифонова Иванова - Видин
30.11.1998 г.
4. Светослав Бонев - Габрово
30.11.1998 г.
5. Николай Кателиев - Добрич
30.11.1998 г.
6. Георги Дончев - Кърджали
30.11.1998 г.
7. Марин Маринов - Пазарджик
30.11.1998 г.
8. Светлозар Гагов - Сливен
30.11.1998 г.
9. Мина Симеонова - Търговище
30.4.1999 г.
10. Венета Борисова Антонова - Хасково
30.11.1998 г.
11. Нели Георгиева Димитрова - Шумен
30.11.1998 г.
12. Елена Дойчева - Ямбол
30.4.1999 г.
13. Васил Апостолов - Пловдив
безсрочен
14. Росица Д. Миновска-Деведжиева - Русе
20.10.1999 г.
15. Дарин Петров Маринов - Стара Загора
1.4.2000 г.
16. Наташа Шаматова - Враца
30.11.1998 г.