Обръщение

Отправяме обръщение за съпричастност към идеята ни за опазване на музикалната памет на България и създаване на музей. Смеем да се обърнем и към ценителите на музикалното изкуство и специално на българското изпълнителско изкуство. От изключително голямо значение за нас ще бъдат всякакви идеи, съвети, спонсорство за осъществяване на нашия проект.
Музеят ще развива следните дейности:
- музейно-експозиционна;
- професионално-музикални дейности, опера, оперета, танцови спектакли и концерти;
- изследователска дейност;
- звукозаписна, видеозаписна и издателска дейност;
- образователна дейност за непрофесионалисти.
По случай четири години от създаването на фонда "Музей на българското музикално и танцово изкуство" (25 юли 1994 ), създателите на фанда - видни столични музиканти - заедно Националния център за музика и танц канят творците и почитателите на музикалното изкуство на среща-разговор, която ще се състои на 23 юли, четвъртък от 14 ч. в Заседателната зала на Министерство на културата, 6 етаж.

Председател: Цв. Маринова
Зам.-председател: З. Миленков