Община Генерал Тошево, община Добрич, читалище "Христо Ботев" - с. Дъбовик, ИК "Списание Пламък" и списание "Родна реч"
обявяват отново

поетичен конкурс

на името на голямата българска поетеса Дора Габе
В конкурса могат да участват млади поетеси от цялата страна, като се формират два възрастови потока:
1. За ученички от средния курс (8-11 клас) - с цикъл стихотворения (до 10 стихотворения), като материалите се изпращат на адрес: София 1242, ул. "Гургулят" № 1, за сп. "Родна реч" (конкурс "Дора Габе") или София 1000, п. к. 835; тел. 81-72-35.
2. За млади поетеси на възраст от 18 до 30 г., като ръкописите (също до 10 стихотворения) се изпращат в редакцията на сп. "Пламък", София 1000, бул. "Васил Левски" № 60, II ет., п. к. 1122; тел. 981-42-76.
Предложените за конкурса творби ще бъдат оценявани от специално жури. Обявяването и връчването на наградите ще стане на 29.X.1998 г. в родното място на Дора Габе - с. Дъбовик, с рецитал на участниците, а наградените творби от втората възрастова група ще бъдат публикувани в списание "Пламък".
Срок за приемане на ръкописите - 20 септември 1998 г., съответно в редакциите на сп. "Пламък" и сп. "Родна реч".

От организаторите